Βαθιές λάκκες

Στην περιοχή, αυτή, υπάρχει μία τεράστια στρογγυλή και λίγο πεπλατυσμένη πέτρα και μερικά, σημαντικής αξίας, κεραμικά. Ας διαβάσουμε το βιβλίο, για να δούμε περί τίνος πρόκειται.

Βιβλίο

 

Designed and maintained by 4Point