Τα τοπωνύμια και η ιστορία τους

Οι ονομασίες των τοπωνυμίων, μιας περιοχής, είναι απόλυτα συνυφασμένες και ζυμωμένες με τη ζωή των ανθρώπων, επάνω σ' αυτά. Η ζύμωση αυτή, γης και ανθρώπων, είναι εκείνη που δημιουργεί την ιστορία των τοπωνυμίων και, γενικότερα, μιας περιοχής.

Βιβλίο

Παραρτήματα

 

Designed and maintained by 4Point