Το Κωσταλέξι και η περιοχή του

Η περιοχή ενός οικισμού είναι ο τόπος όπου, οι άνθρωποι που τον αποτελούν, αναπτύσσουν τις πρωτοβουλίες των και τις δραστηριότητές των, προκειμένου να επιτύχουν  την άνοδο του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού των επιπέδου.

Βιβλίο

Παραρτήματα

 

Designed and maintained by 4Point