Ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα

Σαν Ρουμελιώτες την καταγωγή, τις πρώτες λέξεις που άκουσαμε και μάθαμε, ήταν αυτές του Ρουμελιώτικου Γλωσσικού Ιδιώματος. Οι ντοπιολαλιές αυτές, για μας τους μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, αποτελούν τη μητρική μας γλώσσα.

 

Αυτό το ιδίωμα μας συνέδεσε και μας ζύμωσε με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ιστορία του τόπο μας, με τα κοινωνικά, εθνικά και πολιτιστικά δρώμενα της μικρής Κωσταλεξιώτικης κοινωνίας. Μας έκαμε κοινωνούς στις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων της, την αγωνία για την επιβίωσή τους, τη δίψα για κοινωνική ανάπτυξη, το δυναμισμό και τη θέληση για ζωή κ.λπ.

 

Όλα τα ανωτέρω ήταν στοιχεία που έπλασσαν τον χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας και, με άλλα λόγια, την εν γένει προσωπική μας ταυτότητα.

Βιβλίο

 

Designed and maintained by 4Point