Παιχνίδια στην Ράχη

Όταν λέμε "Ράχη" εννοούμε ένα αντέρεισμα, που κατέρχονταν - από νότου προς βορράν - και το οποίο, από το 1962, έχει διαμορφωθεί στη σημερινή πλατεία. Εκεί, μέσα στις πέτρες και τον κατήφορο της Ράχης, παίζαμε τα παιχνίδια, τα οποία ήταν προσαρμοσμένα στα δεδομένα της εποχής εκείνης. Ας πάμε λοιπόν, στη Ράχη, να παίξουμε, για να γίνουμε οι νέοι της εποχής εκείνης.

Βιβλίο

 

Designed and maintained by 4Point