Η ιστορία του Λογότυπου

Ο λογότυπος αυτός έχει ληφθεί από επιστολή, την οποία έστειλαν οι Κωσταλεξιώτες - στις 3 Μαρτίου 1832 - προς το Βασιλέα Όθωνα, μέσω του Επάρχου Λαμίας Δημητρίου Χατζίσκου.

 

Με την επιστολή αυτή παρακαλούσαν, το Όθωνα, να μη να γίνει η περιοχή του Κωσταλεξίου τσιφλίκι, αλλά να εγκρίνει την αγορά της από τους ίδιους τους Κωσταλεξιώτες.

 

Λεπτομέρειες, για το όλο θέμα, θα βρούμε στο βιβλίο "Αγορά τσιφλικιών".

 

Designed and maintained by 4Point