Η καλύβα του Λοχαγού

Όπως είναι γνωστό, μέσα στην Κωσταλεξιώτικη περιοχή, περιλαμβάνεται και το ορεινό, επί της Οίτης, ιδιόκτητο και εξ αδιαιρέτου δάσος του χωριού.

 

 Το Δασαρχείο Λαμίας προσπάθησε να οικειοποιηθεί, το ανωτέρω δάσος, υπέρ του Δημοσίου, καίτοι είχε όλα τα δεδομένα, με τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζει ότι, το εν λόγω δάσος, είναι ιδιωτικά και όχι κρατικό.

 

Από την 12η Μαΐου 2008 άρχισε μία δικαστική διαδικασία, η οποία τελείωσε την 30η Σεπτέμβριου 2010, όταν, με την υπ' αριθμ. 16/2010 απόφαση του  Ειρηνοδικείου Υπάτης, κατακυρώθηκε, η περιοχή, υπέρ των Κωσταλεξιωτών.

 

Η ανωτέρω απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι θωρακίζει οριστικά, το δάσος, από οποιαδήποτε μελλοντική ξένη αρπακτική διάθεση.

 

Πέραν τούτου δεν παύει, η όλη υπόθεση, να έχει και το ιστορικό της ενδιαφέρον, γεγονός το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για το χωριό μας.

Βιβλίο

 

Designed and maintained by 4Point