Γάμοι Κωσταλεξιωτών

Από τη μελέτη του κατωτέρω γάμων, συνάγονται τα εξής στατιστικά στοιχεία:

   Στα 43 χρόνια αυτής της περιόδου, έγιναν  81 γάμοι.

 

   Με τους γάμους  αυτούς παντρεύτηκαν 60 άνδρες και 54 γυναίκες.

 

   Από  τους  60  άνδρες οι 53 (88%) παντρεύτηκαν Κωσταλεξιώτισσες και οι 27 έφεραν

γυναίκες από άλλα χωριά.

 

   Από τις 54 γυναίκες οι 33 (61%) παντρεύτηκαν Κωσταλεξιώτες και οι 21 πήραν άνδρες

από άλλα χωριά, όπου και πήγαν μετά το γάμο τους.

 

   Άρα οι άνδρες προτιμούσαν περισσότερο τις Κωσταλεξιώτισσες απ’ ό,τι, οι γυναίκες,

τους Κωσταλεξιώτες.

 

   Δεν έγινε κανένας γάμος στα έτη 1852, 1854, 1858, 1861, 1864, 1865 και 1874.

 

   Οι περισσότεροι γάμοι, από πέντε κάθε χρόνο, έγιναν τα έτη 1859 και 1879.

Ακολουθούν, με τέσσαρες γάμους κάθε χρόνο, τα έτη 1863, 1868, 1876, 1882 και 1892.

 

   Οι γάμοι που γίνονταν στο χωριό, κάθε χρόνο, ήταν πολύ λίγοι και, έτσι, ένας γάμος

ήταν ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό γεγονός, το οποίο θα έθετε σε κίνηση και θα  ξεσήκωνε όλους του χωριανούς.

 

   Μέσα από τον πίνακα των γάμων ξεπηδούν επώνυμα, τα οποία δεν υπάρχουν, σήμερα

(2005), στο χωριό και επώνυμα τα οποία υπάρχουν ακόμη. Αυτά τα επώνυμα φαίνονται στους επόμενους δύο πίνακες:

Πολεμικές αναμνήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Την εποχή εκείνη, οι κοπέλες και τα αγόρια δεν είχαν λόγο, για το ποιόν θα παντρευτούν. Την επιλογή την έκανε ο πατέρας και τα παιδιά δεν είχαν τίποτε άλλο να κάμουν, παρά να εκτελέσουν την πατρική απόφαση.

 

Θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ μία μικρή ιστορία επάνω στο θέμα των γάμων της εποχής εκείνης, για να αντιληφθείτε το πνεύμα που επικρατούσε τότε και το οποίο συνεχιζόταν και μέχρι λίγο μετά από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε για γάμους λίγο πριν ή μετά τη 10ετία του 1870.

 

Το σόι  της μητέρας μου, οι Λελλαίοι, κατάγεται από το χωριό Καστανιά Υπάτης και ήταν κτηνοτρόφοι. Το χειμώνα κατέβαζαν  και ξεχειμώνιαζαν τα πρόβατά τους στο χωριό Φραντζί, όπου υπάρχει και ένα τοπωνύμιο με το όνομα «Λελλαίικα»  και είναι το σημείο όπου είχαν τα μαντριά τους.

 

Στο χωριό Φρανζί ζούσε και η οικογένεια των Ξηνταραίων, μία κόρη των οποίων ήθελε να την παντρευτεί ένας από του Λελλαίους, ο Μήτρος. Έκαμαν, οι Λελλαίοι, το απαραίτητο «Συμπεθεριό»  και ο πατέρας της κόρης έδωσε το λόγο του, ότι θα τους τη δώσει. Αλλά η κόρη του δεν τον ήθελε το Λέλλη. Το γεγονός της αρνήσεως της κόρης ήταν μεγάλο αμάρτημα και ένδειξη ασέβειας προς τις αποφάσεις του πατέρα. Ήθελε δεν ήθελε, όμως, ποιος την άκουγε. Ο πατέρας έδωσε το λόγο του και δεν ήταν δυνατό να τον πάρει πίσω. Πολύ περισσότερο μάλιστα αφού, η άλλη πλευρά, δεν ήταν διατεθειμένη να παραιτηθεί των δικαιωμάτων της, που απέρρεαν από το εθιμικό δίκαιο της εποχής.

 

Οι διαδικασίες ξεκίνησαν και, την παραμονή των υποχρεωτικών αρραβώνων, οι Λελλαίοι έστειλαν τα κουφέτα στο σπίτι των Ξηνταραίων. Η κόρη, όμως, ήταν παλληκάρι και άρπαξε τα κουφέτα και τα πέταξε!. Με τον τρόπο αυτόν, όμως, ο γερο Ξηνταράς έμενε πολύ εκτεθειμένος απέναντι στους Λελλαίους, γιατί δεν τηρούσε την υπόσχεση που τους έδωσε.

 

Ένα βράδυ γύρισε ο πατέρας της κόρης, της Βασιλικής, από το χωράφι και της είπε «δε μπάς κουρίτσι μ’ στ’ βρύση να μ’ φέρ’ς λίγου κρύου νιρό;» (δεν πας κορίτσι μου στη βρύση να μου φέρεις λίγο κρύο νερό;) Η Βασιλική, πρόθυμη, πήρε το κανάτι και έτρεξε στη βρύση. Εκεί, όμως, της είχαν στήσει ενέδρα οι Λελλαίοι, σε συνεννόηση με τον πατέρα της, την άρπαξαν και, την ίδια νύχτα, την ανέβασαν στην Καστανιά.

 

Όσο για τη Βασιλική υποτάχθηκε στη μοίρα της, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε στο Φραντζί, για να επισκεφτεί το πατρικό της σπίτι!!. Αυτή η διαδικασία ίσχυε, φυσικά, και για τα αγόρια. Ο πατέρας τους θα τους εύρισκε τη νύφη που θα παντρεύονταν!

Μία αναδρομή σε ευτυχισμένες στιγμές 81 Κωσταλεξιώτικων ζευγαριών μέσα σε 43 χρόνια (από το 1851 μέχρι το 1894).

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδες παππα – Δημήτριον ίνα στεφανώση τον Γεώργιον Δημ. Βλαχάκην, από Κωσταλέξι, μετά της Παγώνας Τζιαζγιάννη επίσης ποιμένας αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

2/3.4.1851

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδες παππα – Δημήτριον ίνα στεφανώση τον εκ του χωρίου Κωσταλέξι Γιαννάκη Αθ. Μασούρα μετά της Παναγιούς Καρμάλη αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

140/6.4.1851

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδες παππα – Δημήτριον ίνα στεφανώση τον Ηλία Καρμάλην εκ Κωσταλέξι μετά της Ελένης Βλαχογιάννη, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

180/15.10.1851

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι πρεσβ. Ιωάννην να στεφανώση τον Βασίλη Γεωργίου εκ Κωσταλέξι μετά της Παναγιούς – Σεζίν Σελέτη, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

63/15.10.1853

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι πρεσβ. Ιωάννην να στεφανώση τον Κώσταν Ιωάν. Αναγνώστου μετά της Αικατερίνης Ευθυμίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

118/19.1.1855

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι πρεσβ. Ιωάννην να στεφανώση  τον Κωσταντή Ιωάννου Καργιότη μετά της Ελένης Αθαν. Μασούρα αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

301/15.10.1855

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών να στεγανώση τον Αθανάσιον Αυγέρου κάτοικον του χωρίου Ελευθεροχώρι μετά της Ελένης Γεωργίου κατοίκου Κωσταλέξι, ο μεν εις δεύτερον η δε εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

16/20.1.1856

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα - Ιωάννην ίνα στεγανώση τον Αθανάσιον Πυροκόν κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Παρασκευής Δημητρίου κατοίκου Καράλι του Δήμου Υπάτης, αμφοτέρους εις δεύτερον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

162/5.6.1857

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεγανώση τον Χρήστον Αθ. Κούτραν κάτοικον Υπάτης μετά της Γιαννούλας Μ. Γαλάνη του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

72/24.4.1859

Προς τον εφημέριον του χωρίου Τζοπαλνάταις παππα – Κώστα ίνα στεφανώση τον Σωτήριον Γεωργίου κάτοικον του χωρίου Κωσταλέξι μετά της Μαρίας Καψάλη κατοίκου του χωρίου Τζοπαλνάταις, εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

81/2.5.1859

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Λουκάν Αθ. Παππαθεοδώρου μετά της Δέσπως Ρίζου του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

264/13.11.1859

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Στέργιον Τριανταφύλλου μετά της Ανθούλας Γεωργίου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

275/27.11.1859

Προς τον εφημέριον του χωρίου Βογομύλον παππα – Αθανάσιον ίνα στεφανώση τον Θεοδωρήν Δημητρίου κάτοικον του χωρίου Κωσταλέξι μετά της Γιαννούλας  Μαλιού κατοίκου του χωρίου Βογομύλου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

289/11.12.1859

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

108/6.7.1860

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Αθανάσιον Αθανασίου μετά της Παρασκευής Ραχιώτου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

29/21.1.1862

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς το εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι ίνα στεφανώση τον Χρήστον Δημητρίου μετά της Ελένης Βασιλείου κατοίκων Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

10./29.9.1862

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Ευαγγέλην Αναγνώστου κατοίκου του χωρίου Παύλιανης μετά της Δέσπως Κώστα κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

30/27.10.1862

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Κώσταν Γεωργίου Λάζον μετά της Μαρίας Δημητρίου Ευαγγελοπούλου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

14/17.1.1863

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Κώσταν Ευθυμίου μετά της Μεθενίας Χρήστου κάτοικοι αμφότεροι εκ του χωρίου Κωσταλέξι και δημόται του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

53/5.4.1863

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Νικόλαον Ιωάννου μετά της Φωτεινής Αθανασίου κατοίκους αμφοτέρους Κωσταλέξι εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

64/13.4.1863

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδες παππα - Θεόδωρον ίνα στεφανώση τον Δημήτριον Καρμάλην κάτοικον του χωρίου Κωσταλέξι μετά της Παρασκευής Δημητρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

105/18.5.1863

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Παναγιώτην Γεωργίου μετά της Μαρίας Κώστα Κολοφωτιά κατοίκους του αυτού χωρίου, τον μεν εις πρώτον την δε εις δεύτερον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

29/19.1.1866

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδων παππα – Θεόδωρον ίνα στεφανώση τον Κώσταν Λαζόπουλον μετά της Παρασκευής Γεωργ. Μαργαρίτου κατοίκους του χωρίου Κωσταλέξι, τον μεν εις γάμον δεύτερον την δε εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

177/4.2.1867

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ινα στεφανώση τον Βασίλειον Γεωργίου Μαργαρίτην1 κατοίκου του αυτού χωρίου μετά της Βασίλως Παναγιωτοπούλου κατοίκου του χωρίου Βασιλικά, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

83/29.4.1867

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Κώσταν Μπότσαρη κάτοικον του χωρίου Κωσταλέξι μετά της Ελλένης θυγατρός του Κώστα Ντσαλάγκα, σκηνίτου, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

167 ή 187

7.12.1867

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Κώσταν Πυργουλόπουλον μετά της Μαρίας Ν. Ραχιώτου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

18/23.1.1868

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Νικόλαον Αθ. Καλιακούδαν κάτοικον του αυτού χωρίου μετά της Ειρήνης Ζαρκαδιά κατοίκου του χωρίου Ιμέρμπεη  εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

89/17.5.1868

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Χρήστον Καρβούνην, κάτοικον του χωρίου Τσοπαλνατών μετά της Παναγιούς Γιαννακού κατοίκου χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

108/13.8.1868

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Χρήστον Περγουλιώτην μετά της Μαρίας Κολοφωτιά κατοίκους του αυτού χωρίου, τον μεν εις γάμον πρώτον την δε εις τρίτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

146/12.10.1868

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Αθανάσιον Ιωάννου μετά της Ευφροσύνης Αθ. Ανδρόνου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

31/1.2.1869

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Σπυρίδωνα Ευθυμίου κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Αικατερίνης Λασπιά κατοίκου του χωρίου Δαϊτσά εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

73/25.4.1869

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Δημήτριον Γεωργόπουλον μετά της Μαρίας Βελούλα2, βλαχοποιμένας αμφοτέρους, εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

145/26.2(;).1869

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδων παππα – Θεόδωρον ίνα στεφανώση τον Σπύρον Γ. Λαθροπάτην κάτοικον Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον. 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

114/15.5.1870

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Λιανοκλαδίου παππα – Νικόλαον ίνα στεφανώση τον εκ του χωρίου Κωσταλέξι Κώνσταν Ευθυμίου μετά της Παρασκευής Γεωργίου κατοίκου Λιανοκλαδίου, εμφοτέρους εις γάμον δεύτερον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

178/22.2(;).1870

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ευαγγέλην Μπότσαρην μετά της Αννας Αλεξίου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

42/31.3.1871

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Αλέξιον Ιωάννου κάτοικον του χωρίου Φραντζή μετά της Αικατερίνης Ιωάννου κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, τον μεν εις γάμον δεύτερον την δε εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

44/1.4.1871

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον  Ευστάθιον Περγιάλην κάτοικον του χωρίου Βαρδάτες μετά της Βασίλως Αποστόλου κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

26/12.2.1872

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Σπύρον Ευθυμίου μετά της Δέσπως Αποστόλου Πανταζή4 κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

35/13.4.1873

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Αλεξίου κάτοικον του χωρίου Φραντζής μετά της Ανθούλας Ρίζου κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

7/6.1.1875

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Ιωάννην5  ίνα στεφανώση τον Δημήτριον Π. Ροζήν μετά της Ανάστως Δημητρίου κατοίκους Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

24/25.1.1875

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ευαγγέλην Λάζον μετά της Ελένης Κ. Καρμάλη κατοίκους Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

2/8.1.1876

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ευθύμιον Ιωάννου Καρυώτην μετά της Μαρίας Γεωργίου Μαργαρίτου κατοίκους Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

23/5.2.1876

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Γεώργιον Κωνσταντίνου Υφαντή κάτοικον του χωρίου Κόμματος μετά της Γαρέφως Δ. Μαλτέζου κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι,αμφοτέρους εις πρώτον γάμον .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

39/10.5.1876

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Κώσταν Σάρρου κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Ζωΐτσας Γ. Ζαγκανά κατοίκου του χωρίου Μάντισι, τον μεν εις πρώτον γάμον την δε εις δεύτερον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

68/15.5.1876

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Γεώργιον Μήτρον κάτοικον Κομποτάδων μετά της Αικατερίνης Θελούρα κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

14/15.1.1877

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Νικόλαον Μπότσαρην κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Μαρίας Αθανασίου Καραπέτσα κατοίκου επίσης του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

37/25.1.1877

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Νικόλαον Αθανασίου κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Γαρέφως Δημητρίου Καραχάλιου κατοίκου χωρίου Βασιλικά του Δήμου Υπάτης, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

24/12.2.1878

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Περγάνην μετά της Αικατερίνης Ιωάννου Αλεξίου κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

142/31...1879

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Δομοκόν μετά της Αικατερίνης Μασούρα κατοίκους του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

153/29.9.1879

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Κώσταν Μασούραν κάτοικον Κωσταλέξι του άνω Δήμου μετά της Παρασκευής Αθ. Σπυροπούλου του χωρίου Κόμματος του Δήμου Λαμίας, αμφοτέρους εις δεύτερον γάμον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

160/10.10.1879

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Δημήτρον Μασούραν κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Ελένης Αθ. Αρχανιώτου κατοίκου Βασιλικών του Δήμου Υπάτης, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

180/25.10.1879

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Παναγιώτην Αποστόλου6 κάτοικον του Χωρίου Κωσταλέξι μετά της Ζωΐτσας Αναγνώστου Μαργαρίτου κάτοικον του χωρίου Λάλας του Δήμου Υπάτης, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

248/28.12.1879

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Κ. Καρμάλην μετά της Παναγιούς Παππακωνσταντίνου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

80/1.5.1880

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Ευαγγέλην Γεωργίου Λάζον κάτοικον του χωρίου Κωσταλέξι μετά της Ασήμους Χασιώτου κατοίκου του Νιχωρίου Υπάτης, τον μεν εις δεύτερον γάμον την δε εις πρώτον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

97/5.9.1881

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κομποτάδων παππα – Ιωάννην ίνα στεφανώση τον Θεόδωρον Λουκόπουλον κάτοικον του χωρίου Κωσταλεξίου μετά της Βασιλικής Ευαγγέλη κατοίκου του χωρίου Κομποτάδων, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

12/14.1.1882

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Θεόδωρον Κ. Αναγνώστου κάτοικον του αυτού χωρίου μετά της Δέσπους Σπύρου Κορκοβέλη κατοίκου Αλποσπίτου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

15/15.1.1882

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Δημήτριον Παππακωνσταντίνου μετά της Ζωΐτσας Γ. Λάζου κατοίκους του αυτού χωρίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

79/16.5.1882

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Φώτην Κ. Θελούραν κάτοικον χωρίου Τσοπαλνάτες του Δήμου Λαμίας μετά της Παναγιούς Χρήστου Αγά κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

167/19.9.1882

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Παναγιώτην Ιωάννου Μπολόταν κατοίκου του χωρίου Στρώμης του Δήμου Καλλιέων μετά της Παγώνας Δ. Αναγνωστοπούλου κατοίκου του χωρίου Κωσταλεξίου του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

73/21.4.1883

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Χρήστον Ν. Ξανθόπουλον κάτοικον του χωρίου Μηξιατών του Δήμου Υπάτης μετά της Ευθυμίας Κ. Καρμάλη κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

157/29.8.1883

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Αριστείδην Ηλία (Καρμάλη) κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Βασιλικής Γεωργίου Ρούσκα κατοίκου του χωρίου Καστανιά του Δήμου Υπάτης, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

11/21.1.1884

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Αθανάσιον Χ. Αναγνώστου κάτοικον Μάκρισης του Δήμου Μακρακώμης μετά της Μυγδάλους Ι. Δημητρίου κατοίκου του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

34/19.1.1885

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Κώσταν Ηλία Καρμάλην κάτοικον του χωρίου Κωσταλέξι μετά της Παναγιούς Ανδρέα Τζιτζιλόνη του χωρίου Κομποτάδων του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

117/22.5.1885

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Γεώργιον Κ. Γαλανόπουλον μετά της Ελένης Κωνσταντίνου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον. 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

133/19.1.1886

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Δύο Βουνών παππα – Ανδρέαν ινα στεφανώση τον Χαραλάμπην Δημητρίου Ζαρίκαν κάτοικον Δύο Βουνών του Δήμου Ηρακλειωτών μετά της Παναγιούς Λουκά Αναγνώστου κατοίκου του χωρίου Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

163/10.10.1887

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Αθανάσιον8 ίνα στεφανώση τον Αθανάσιον Τσάραν κάτοικον Κόμματος μετά της Ελένης Αθανασίου κατοίκου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

237/23.12.1887

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Αθανάσιον Μασούραν μετά της Θεοδώρας Κ. Λάζου κατοίκους Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

26/17.2.1888

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών 9 ίνα στεφανώση τον Ηλίαν Μακρήν10  κάτοικον Μπεκής μετά της Ελένης Σπύρου Ευθυμίου κατοίκου Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

35/27.2.1888

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κωνταντίνον ίνα στεφανώση τον Δημήτριον Ηλ. Καρμάλην μετά της Καλλιόπης Παναγ. Πατή11 κατοίκους Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

48/27.4.1888

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κωνταντίνον ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Λάζον κάτοικον του αυτού χωρίου μετά της Βασιλικής Δ. Οικονόμου κατοίκου Κομποτάδων, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

7/12.1.1889

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίων Κωσταλέξι και Μπεκή παππα – Κώνσταν και παππα – Δημήτριον ίνα στεφανώσωσι τον Γεώργιον Αθανασίου Πουρνάρα κάτοικον του χωρίου Μπεκής μετά της Παναγιούς Αθανασίου Ρεντίφη κατοίκου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

159/2.9.1889

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τους εφημερίους Κωσταλέξι και Λιανοκλαδίου παππα – Κώνσταν και παππα Χρήστον ινα στεφανώσωσι τον Θεόδωρον Ν. Θεοδωρόπουλον κάτοικον Λιανοκλαδίου μετά της Ζωΐτσας Δ. Ταραπέρα κατοίκου Κωσταλέξι, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

189/27.10.1890

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τους εφημερίους των χωρίων Κωσταλέξι και Φραντζή παππα – Κώνσταν και παππα – Νικόλαον ίνα στεφανώσωσι τον Κώσταν Αθανασίου κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Αγγέλους Αλεξάνδρου κατοίκου Φραντζή, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

234/22.12.1891

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τους εφημερίους Κωσταλέξι παππα – Κώνσταν Καρυώτην και Καλυβίων παππα – Κώσταν Αβραάμ ίνα στεφανώσωσι τον Γεώργιον Λουκά Αναγνώστου κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Ολυμπιάδας Θεοδώρου Φλύκου κατοίκου Καλυβίων του Δήμου Λαμίας, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

 238/27.12.1891

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον Μοσχοχωρίου παππα – Δημήτριον Αργυρόπουλον ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Γ. Αναγνώστου εκ του χωρίου Κωσταλεξίου μετά της Βασιλικής Ευθ. Παππαευαγγέλη κατοίκου Μοσχοχωρίου του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

256/14.1.1892

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τους εφημερίους των χωρίων Κωσταλέξι και Βασιλικά παππα – Κώνσταν Ιωάννου και παππα – Ευαγγέλην ινα στεφανώσωσι τον Ευστάθιον Παππακώσταν12  κάτοικον Κωσταλέξι μετά της Σοφίας Ξεφλούδα κατοίκου Βασιλικών του Δήμου Υπάτης, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

257/17.1.1892

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον Κωσταλεξίου παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Κωνσταντίνον Καλύβαν κάτοικον Μοσχοχωρίου μετά της Αικατερίνης Ιωάννου Μπολώτα κατοίκου Κωσταλεξίου του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις δεύτερον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

262/20.1.1892

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον Κωσταλεξίου παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Γεώργιον Πανταζήν μετά της Δέσπως Κ. Λάζου κατοίκους Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

295/12.4.1892

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον Κωσταλεξίου παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Γεώργιον Αθανασίου μετά της Βασιλικής Σπύρου Ευθυμίου κατοίκου Κωσταλεξίου του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

178/14.10.1893

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Βασιλικά του Δήμου Υπάτης παππα – Θωμάν Ακριβόν ίνα στεφανώση τον Αλέξιον Μασούραν κάτοικον Κωσταλεξίου του Δήμου Ηρακλειωτών τον μεν εις δεύτερον την δε εις πρώτον γάμον. 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

8/15.1.1894

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον Κωσταλεξίου παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Ταραπέραν μετά της Καλλιόπης Καραπλιού κατοίκους Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

8/15.1.1894

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον Κωσταλεξίου παππα – Κώνσταν Καρυώτην ίνα στεφανώση τον Ιωάννην Ταραπέραν μετά της Καλλιόπης Καραπλιού κατοίκους Κωσταλεξίου, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

61/29.4.1894

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς τον εφημέριον του χωρίου Κωσταλεξίου του Δήμου Ηρακλειωτών παππα – Κώνσταν ίνα στεφανώση τον Σπυρίδωνα Χρήστου Μπέκον μετά της Βασιλικής Αντωνίου Ταραπέρα κατοίκους Κωσταλέξι του Δήμου Ηρακλειωτών, αμφοτέρους εις πρώτον γάμον.

 

 

 

Designed and maintained by 4Point