Ευχαριστίες

Πρόσωπα που με βοήθησαν στη έρευνές μου:

 

  Ο αείμνηστος Δημήτριος Θ. Νάτσιος: Φιλόλογος – Αρχειονόμος των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού Φθιώτιδας, ο οποίος,

προθυμότατα και με μεγάλο ενδιαφέρον, μου παρέσχε  αρκετά σημαντικά παλιά έγγραφα, τα οποία αφορούν την ιστορία του χωριού μας.

 

  Ο κ. Ιωάννης Ε. Μακρής, ο οποίος δώρισε, στο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ», έναν αριθμό παλαιών εγγράφων, τα οποία

αφορούν την ιστορία του χωριού μας και τα οποία τα παρέλαβα και τα αξιοποίησα.

 

  Ο κ. Γεώργιος Λέλλης, ο οποίος μου παρέσχε, επίσης, σημαντικά παλαιά έγγραφα για την ιστορία του χωριού μας.

 

  Ο κ. Δημήτριος Σ. Κανατάς, ο οποίος μου παρέσχε, προθυμότατα, σημαντικότατες σχετικές πληροφορίες.

 

  Ο κ. Βασίλειος Γ. Στρωματιάς, ο οποίος ήταν πρόθυμος να ανταποκριθεί αμέσως σε κάθε αίτησή μου παροχής πληροφοριών και ο οποίος

με βοήθησε, τα μέγιστα, στον προσδιορισμό των θέσεων και των ονομασιών των τοπωνυμίων. Δεν παραλείπω να γράψω ότι, με το γεωργικό του ελκυστήρα, με ανέβασε και στην Οίτη.

 

  Ο αείμνηστος Νικόλαος Δ. Κεφαλάς, ο οποίος μου παρέσχε σημαντικότατες πληροφορίες τόσο για τα τοπωνύμια, όσο και για τον τρόπο

κατανομής των κτημάτων του αγορασθέντος, από τους Κωσταλεξιώτες, τσιφλικιού του Νικολάου Τράκα και της αδελφής του Ειρήνης.

 

  Οι γιοί μου Χρήστος, Νικόλαος και Αθανάσιος και η νύφη μου Ρουμπίνα (σύζυγος του Αθανασίου) οι οποίοι με εμύησαν στα μυστικά

της χρήσεως του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, εβοήθησαν στη συγγραφή και στην ανάρτηση της όλης εργασίας στο  Internet.

 

  Η σύζυγός μου Ιωάννα, η οποία μου συμπαραστάθηκε, με μεγάλη υπομονή και κατανόηση, κατά τη διάρκεια των ερευνών.

 

  Όλοι οι Κωσταλεξιώτες με τους οποίους συζητήσαμε, στο μαγαζί, για πολλές πληροφορίες, οι οποίες αφορούσαν την ιστορία του χωριού μας.

 

Όλους τους ανωτέρω του ευχαριστώ θερμότατα.

 

 

 

Designed and maintained by 4Point