Αγορά τσιφλικιών

Βιβλίο

Ο αγώνας των προγόνων μας Κωσταλεξιωτών, για την απόκτηση ιδιόκτητης γης και να γλυτώσουν  από την δουλεία του κολλήγα, άρχισε από το 1835 και τελείωσε το 1923, ήτοι κράτησε 98 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ένα αγώνας σκληρός, επίμονος και επίπονος.

Παραρτήματα

 

Designed and maintained by 4Point